REDICODI

REDICODI staat voor Remediëren, Differentiëren, Compenseren en Dispenseren

REDICODI - Maatregelen maken het mogelijk dat bepaalde leerlingen ondanks hun leerprobleem er toch in slagen zich in het gewone onderwijs verder te ontwikkelen.

Als er een diagnose wordt gesteld en wanneer het zorgteam na overleg met ouders, klasleerkracht en CLB betere/andere leerkansen ziet bij een kind, dan trachten we  het kind zo efficiënt mogelijk te helpen. Belangrijk hierbij is wel dat we zoveel mogelijk nog uit het kind willen halen. Er kan dan een keuze gemaakt worden uit een reeks van REDICODI maatregelen zodat het kind, ondanks de stoornis, toch verder kan ontwikkelen in het gewone basisonderwijs. Deze gekozen maatregelen worden bijgehouden in het leerlingendossier en op geregelde tijdstippen herbekeken en aangevuld of gewijzigd. Uiteraard wordt dit eerst uitgebreid met de ouders besproken.