Schoolfruitproject

93,3% van al onze kinderen (kleuterschool en lagere school) neemt deel aan het Schoolfruitproject. Dit uitblinkende resultaat is zeker te verklaren door de steun van onze ouderraad.

Onze schilploeg zorgt er elke donderdag voor dat het fruit wordt verwerkt en verdeeld over alle klassen.

Fit en gezond, het hele jaar rond!