Zorgwerking

Elk kind is uniek met zijn eigen karakter, interesses en talenten. Het Trapleerke is een open school waarin elk kind, de ouders en partners welkom zijn om samen met ons onderwijs te maken. Want kwaliteitsvol onderwijs maak je niet alleen!

Het Trapleerke zet zorg dragen voor elkaar centraal in de school. Oog hebben voor het welbevinden van alle leerlingen maakt groeikracht mogelijk in alle domeinen. Onze leerkrachten proberen elke dag opnieuw het beste van zichzelf te geven om de betrokkenheid van de leerlingen hoog te houden.

In onze school wordt er geleerd én geleefd om een optimale ontwikkeling na te streven.

Zorg begint op de klasvloer. Leerkrachten kennen hun kinderen door en door en differentiëren – binnen het basisaanbod - om tegemoet te komen aan de noden van ieder kind, zowel naar verdieping als naar remediëring toe. Als dit niet voldoende is, worden bezorgheden besproken tijdens het zorgoverleg en vragen de leerkrachten een multidisciplinair overleg (MDO) aan.

Het zorgteam werkt individueel met kinderen, gaat mee ondersteunen tijdens de lessen of begeleidt kleinere groepjes kinderen met een bepaald probleem. Daarnaast werkt het ook initiatieven uit die voor de volledige school van nut kunnen zijn en worden verschillende testen afgenomen. Soms zijn er kinderen met specifieke noden. In overleg met alle betrokken partijen worden er aangepaste maatregelen opgesteld die regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden. We zijn allemaal partners wat betreft de begeleiding van de kinderen.

Binnen onze zorgwerking, zetten ook onze therapiehonden hun beste pootje voor. Hun warme aanwezigheid begeleidt onze kinderen op lichamelijk, psychologisch vlak, op vlak van communicatie en sociale interacties en zoveel meer…

Door het positieve te benadrukken en ook oog te hebben voor waar nog aan kan gewerkt worden, kunnen we er voor zorgen dat elke leerling groeit op zijn eigen trapleerke en zo kan uitblinken op zijn eigen manier.

Samen, stap voor stap vooruit.