Zorgwerking

Elk kind is uniek met zijn eigen karakter, interesses en talenten. Het Trapleerke is een open school waarin elk kind welkom is. Door onze drempel zo laag mogelijk te houden, willen we alle kinderen, ouders en partners welkom heten om samen met ons onderwijs te maken. Want kwaliteitsvol onderwijs maak je niet alleen!

Het Trapleerke zet zorg dragen voor elkaar centraal in de school. Door oog te hebben voor het welbevinden van alle leerlingen is er groeikracht mogelijk in alle domeinen. Want… wie zich goed voelt, leert goed.

We willen samen school maken waarin de omgang met elkaar één van de manieren is om het welbevinden te garanderen. In onze school wordt er geleerd én geleefd om een optimale ontwikkeling te kunnen garanderen.

Een foutje hier of daar, we zijn er voor elkaar. Want uit fouten kan je leren en zo weer iets opnieuw proberen. We geven onze leerlingen de kans om na te denken over hun leerproces om ze zo denkvaardig te maken in het oplossen van moeilijkheden.

Onze leerkrachten proberen elke dag opnieuw het beste van zichzelf te geven om de betrokkenheid van de leerlingen hoog te houden. Net als onze leerlingen denken de leerkrachten na over hun leerkrachtenstijl en durven ze zichzelf in vraag te stellen. We geven iedereen de kans om te blijven groeien.

Door steeds het positieve te benadrukken en oplossingsgericht te werken, kunnen we er voor zorgen dat elke leerling groeit op zijn eigen trapleerke en zo kan uitblinken op zijn eigen manier.

Omwille van de positieve ervaringen de voorbije jaren gaan we Sintha ook verder inzetten binnen onze zorgwerking. Zij zal worden aangevuld met onze 2e therapiehond Olli (in opleiding). Hun warme aanwezigheid zal onze kinderen begeleiden op lichamelijk, psychologisch vlak, op vlak van communicatie en sociale interacties en zoveel meer…

Samen, stap voor stap vooruit.