Sport op school

Het trapleerke is een sportieve school!

Dat blijkt uit het sportaanbod in de school. Tijdens de daglessen krijgen de kinderen turn- en zwemlessen. Alle kinderen krijgen wekelijks 2 uur turnen van een turnleerkracht. Vanaf het 3de leerjaar gaan de kinderen om de 2 weken zwemmen o.l.v. turnleerkracht en de klasleerkrachten.

Dit sportaanbod wordt meermaals aangevuld met extra initiatielessen vb. judo, hockey, rugby… en dit o.l.v. gediplomeerde lesgevers en turnleerkracht.

Tijdens de middagspeeltijd worden er ook af en toe initiaties of tornooien georganiseerd. Voor deze organisaties  worden de geïnteresseerde leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar mee ingeschakeld. Bovendien kunnen alle leerlingen , via een beurtsysteem, gebruik maken van ons speelhuisje waar een gevarieerd spelaanbod te vinden is.

Jaarlijks wordt er een sportdag georganiseerd.

Maar daarnaast is er nog het sportaanbod van de stichting Vlaamse schoolsport. Onze school neemt deel aan zowel naschoolse activiteiten (voetbal, hockey,netbal…) als sportactiviteiten die tijdens de lesdagen(bewegingsjungle, alles met de bal…) plaatsvinden. Voor het vervoer hier naartoe kunnen we rekenen op het gemeentebusje evt. aangevuld met extra auto’s. Voor de activiteiten tijdens de lesuren komen alle leerlingen van het betrokken leerjaar in aanmerking. Voor de naschoolse sportactiviteiten kunnen de geïnteresseerde leerlingen inschrijven via een brief.

En tot slot organiseren  we, al meer dan 30 jaar, onze 10-daagse sneeuwklassen waar onze 6de klassers kunnen aan deelnemen. Dit onvergetelijke avontuur wordt mee mogelijk gemaakt door tal van sponsors. Een week lang krijgen de kinderen, op hun eigen niveau, les van gediplomeerde ski-instructeurs en onze begeleiders.