Verzekering

De leerlingen van de school zijn verzekerd bij Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 in Hasselt.

De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen die hen overkomen op weg naar school of van school naar huis, gedurende de tijd dat ze op school zijn en tijdens alle schoolse activiteiten.

De verzekering dekt alleen de lichamelijke schade, geen materiële.

Wanneer uw kind een ongeval meemaakt, kan u zich wenden tot een geneesheer of ziekenhuis naar keuze. U komt op het secretariaat een Ethias-formulier halen. Laat dit invullen door de behandelende geneesheer en geeft het terug af in de school. De secretaresse zorgt dan voor de verdere afhandeling.

De verzekering keert het verschil uit tussen de onkostenrekening en de terugbetaling door het ziekenfonds. Vraag bij het ziekenfonds het formulier van de eindafrekening en geef dit eveneens af aan de directie. De verzekering zal dan het verschil terugbetalen.