Ouderraad

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders of daarmee gelijkgestelde voogden en de school.

Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school. De ouderraad ondersteunt het pedagogisch project van het schoolbestuur.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

KORTOM: SAMEN SCHOOL MAKEN!

De leden:

 • Cluyts Marc
 • De Backer Nathalie
 • Deman Elly
 • Henderieckx Ann
 • Leys Jo
 • Matthieu Kim
 • Mercelis Leen
 • Prinsen Esther
 • Van den Broeck Nele
 • Van de Vliet Lindsay
 • Van Mechelen Tom

Geïnteresseerd om lid te worden of wil u gewoon meer weten over de werking van de Ouderraad? Neem gerust contact op met één van de leden of mail naar info@trapleerke.be.