AVI

AVI leestesten

De AVI leestesten zijn ontwikkeld om het leesniveau te bepalen van een kind. Er zijn 9 niveaus. Elke tekst verschilt in lengte en moeilijkheid. Bovendien wordt er rekening gehouden met het aantal fouten en het leestempo.

De negen AVI-niveaus worden enerzijds gebruikt om leesboeken en teksten in te delen naar moeilijkheidsgraad. Anderzijds worden ook de leesprestaties van de kinderen ingedeeld naar deze negen niveaus. Zo kunnen we de teksten zo goed mogelijk afstemmen op de individuele leesontwikkeling. Er wordt gestart met leesbegeleiding wanneer het gewenste leesniveau niet behaald wordt.

Dagelijks tien minuten samen lezen is de meest wenselijke begeleiding. Ook voorlezen in de lagere school bevordert het beleven van fantasie en het leesplezier, maar is ook zeer verrijkend voor de woordenschat.

Wanneer: september, februari, juni.

Het 1ste, 2de en 3de leerjaar krijgen dit schooljaar een normering volgens de Nieuwe AVI. In het 4de, 5de en 6de leerjaar gebruiken we de normering volgens de oude AVI.

AVI leeslijn

Gemiddelde verwachtingen

-> nieuw: M7 (M7 = midden vijfde leerjaar)

Alle AVI's bereikt: E7 (E7 = einde vijfde leerjaar)

Op het einde van het vierde leerjaar mag u dus verwachten dat het technisch lezen beheerst is.