AVI

AVI leestesten

De AVI leestesten zijn ontwikkeld om het leesniveau te bepalen van een kind. Er zijn 9 niveaus. Elke tekst verschilt in lengte en moeilijkheid. Bovendien wordt er rekening gehouden met het aantal fouten en het leestempo.

De negen AVI-niveaus worden enerzijds gebruikt om leesboeken en teksten in te delen naar moeilijkheidsgraad. Anderzijds worden ook de leesprestaties van de kinderen ingedeeld naar deze negen niveaus. Zo kunnen we de teksten zo goed mogelijk afstemmen op de individuele leesontwikkeling. Er wordt gestart met leesbegeleiding wanneer het gewenste leesniveau niet behaald wordt.

Dagelijks tien minuten samen lezen is de meest wenselijke begeleiding. Ook voorlezen in de lagere school bevordert het beleven van fantasie en het leesplezier, maar is ook zeer verrijkend voor de woordenschat.

Wanneer: september, februari, juni.

AVI leeslijn

Gemiddelde verwachtingen

 • Eerste leerjaar:
  • - AVI 1: februari – maart
  • - AVI 2: juni
 • Tweede leerjaar:
  • AVI 3: november
  • AVI 4: maart
  • AVI 5: juni
 • Derde leerjaar:
  • AVI 6: november
  • AVI 7: maart
  • AVI 8: juni
 • Vierde leerjaar:
  • AVI 9: november

Op het einde van het vierde leerjaar mag u dus verwachten dat het technisch lezen beheerst is.