Schooluren

Er is toezicht op school van 8:00 tot 15:30 uur en op woensdag van 8:00 tot 12:05 uur.

Nieuw dit schooljaar 2019-2020: de kleuters van K1B (juf Lies), K2 (juf An) en K3 (juf Conny) worden voortaan 's morgens niet meer in de klas afgezet. De kleuters zullen vanaf 8:15 door de kleuterjuffen worden opgevangen op de kleuterspeelplaats. De kleuters van K1A (juf Elien) mogen nog wel naar de klas gebracht worden.

Op het einde van de klasdag kunnen de kleuters door de ouders aan de klas worden afgehaald. Vijf minuten voor het einde van de voormiddag of namiddag zal een belsignaal aangeven dat de ouders van de kleuters naar de klassen mogen komen. Gelieve het eerste belsignaal te respecteren zodat de lesactiviteiten niet onnodig gestoord worden. Gelieve ook steeds mee te delen aan de leerkracht wanneer er wijzigingen zijn wie de kleuters komt halen. De leerlingen van de lagere school staan na de lesactiviteiten in de rij aan Kabienstraat of Rechtestraat. Zij worden begeleid tot voorbij de poort en worden niet zonder toestemming vroegtijdig uit de rij gehaald.

We vragen u met aandrang uw kind ’s morgens niet voor 8:00 uur en ’s middags niet voor 12:40 uur zelfstandig naar school te laten gaan! Er staan dan nog geen gemachtigde opzichters aan de toegangswegen naar de school.

Het middageten wordt zo georganiseerd dat alle leerlingen eten in de eigen klas onder begeleiding van de klasleerkracht, hierdoor proberen we de gemoedelijke sfeer te behouden en het proces van het samen eten te integreren in de klasdag. Alle kinderen eten tussen 12:05 en 12:35. Daarna gaan de kinderen naar de speelplaats.