Sprint - voorleesprogramma

SPRINT is een handig voorleesprogramma dat je helpt met lezen en schrijven. Het is een programma voor kinderen met dyslexie. Door de aangename voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op.

Voor kinderen waarvan een leerachterstand van meer dan een jaar kan worden bewezen, ondanks intensieve begeleiding (diagnose dyslexie) kan dit hulpprogramma worden ingeschakeld, bij voorkeur nadat ze een cursus typen hebben gevolgd.

De zorgcoördinator zet je kind op weg en zorgt ervoor dat al je werkboeken op je persoonlijke laptop zijn terug te vinden. Op die manier is je kind tegen het secundair onderwijs handig in het gebruik van Sprint waardoor zijn dyslexie hem/haar niet meer hindert in zijn verdere studieloopbaan.