Differentiëren

In een klas zit geen enkel kind op hetzelfde niveau. Je hebt er altijd die sneller weg zijn met bepaalde inhouden en er zijn er ook die soms wat leermoeilijkheden hebben met de leerstof. Daarom gaan de leerkrachten differentiëren. Ze gaan de leerstof aanpassen, de oefeningen aanpassen, de werkvorm aanpassen … zodat ieder kind op zijn niveau aan de slag kan.