Differentiëren

In een klas zit geen enkel kind op hetzelfde niveau. Je hebt er altijd die sneller weg zijn met bepaalde inhouden en er zijn er ook die soms wat leermoeilijkheden hebben met de leerstof. Daarom gaan de leerkrachten differentiëren. Ze gaan de leerstof aanpassen, de oefeningen aanpassen, de werkvorm aanpassen … zodat ieder kind op zijn niveau aan de slag kan.

Voor sommige kinderen is het nodig om een eigen traject te volgen. Ons zorgteam zal dit, indien nodig, graag voor je kind uitzetten, opvolgen, evalueren en bijsturen waar nodig. Daarbij houden we uiteraard steeds de eindtermen als einddoel voor ogen.