Schoolraad

Vanaf 1 april 2005 zijn alle scholen in Vlaanderen verplicht om een schoolraad op te richten. De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert enkele keren per jaar in de school.

De huidige schoolraad bestaat uit:

    • voorzitter: Tom Peeters

    • vertegenwoordigers schoolbestuur: Schepen Luc De Backer

    • vertegenwoordigers personeel: Tom Peeters en Jenne Van den Plas

    • vertegenwoordigers ouders: Kim Matthieu en Ellen Paepen

    • vertegenwoordigers lokale gemeenschap: Sonja Schelles en Jef Leys

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.