Schoolraad

Vanaf 1 april 2005 zijn alle scholen in Vlaanderen verplicht om een schoolraad op te richten. De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert enkele keren per jaar in de school.

De huidige schoolraad bestaat uit:

    • voorzitter: Tom Peeters
    • vertegenwoordigers schoolbestuur: Schepen Luc De Backer
    • vertegenwoordigers personeel: Tom Peeters en An Franken
    • vertegenwoordigers ouders: Ann Henderieckx en Nele Van den Broeck
    • vertegenwoordigers lokale gemeenschap: Diane Gormans en Jef Leys

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.