LVS

Leerling-volg-systeem

Het LVS-VCLB is een leerlingvolgsysteem dat toetsen bevat waarmee de leerlingen van nabij kunnen worden gevolgd bij hun voortgang in de belangrijkste leerstofdomeinen. Zij toetsen de basiskennis voor wiskunde, spelling en lezen.

Wanneer: oktober en februari.

In de 3de kleuterklas wordt de KOALA-test afgenomen. Dit doen we om het begrijpend luisteren van onze kleuters te evalueren. De resultaten hiervan worden besproken met de ouders op het oudercontact. Indien er zich problemen voordoen, zal de klasjuf hierop extra zorg inzetten. Op het einde van het schooljaar bekijken we in hoeverre de kleuter hierop geëvolueerd is. Afhankelijk hiervan én van de observatie in de klas kunnen we bekijken of uw kind voldoende basis heeft om de overgang naar het eerste leerjaar te maken.