LVS

Leerling-volg-systeem

Het LVS-VCLB is een leerlingvolgsysteem dat toetsen bevat waarmee de leerlingen van nabij kunnen worden gevolgd bij hun voortgang in de belangrijkste leerstofdomeinen. Zij toetsen de basiskennis voor wiskunde, spelling en lezen.

Wanneer: oktober en februari.

In september worden er enkele ‘taaltoetsen’ afgenomen door juf Marleen van de kinderen van het 1ste leerjaar. De Taaltoets Alle Kinderen (TAK) geeft ons een goed beeld over de taalontwikkeling van uw kind. Mocht er een achterstand zijn, dan zijn we hiervan al vroeg op de hoogte en kunnen we hiermee rekening houden bij het aanbod in onze klasactiviteiten.