Lustig Lezen

Na elke AVI-leestoets worden er nieuwe groepjes samengesteld waarbij de kinderen klasdoorbrekend gaan lezen in boekjes die ze zelf mogen kiezen. Dit om de “leesgoesting” te bevorderen.

Ze doen dit onder begeleiding van een leerling die al AVI 9 behaalde.

De groepjes bestaan telkens uit 3 tot 4 kinderen : de begeleider en 2 of 3 lezers, met een niveauverschil van minimum 1 en maximum 2. De kinderen lezen op de volgende manier :

  • VOOR - de begeleider leest gedurende 5 minuten uit het boekje voor. Hij verklaart eventuele moeilijke woordjes.
  • KOOR – de kinderen lezers lezen samen luidop hetzelfde stukje tekst gedurende 5 minuten : hierbij trekt de sterkere lezer de zwakkere, waardoor deze goed tempo moet zien te houden.
  • DOOR – de sterke lezer mag dezelfde tekst nog eens stillezen – de zwakkere lezer “hommelt” – de begeleider controleert de zwakkere lezer, verbetert waar nodig of leest moeilijke woorden voor. Ook dit duurt 5 minuten.

Voordeel van deze manier van werken is dat leerlingen graag gaan lezen want ze krijgen vertrouwen in zichzelf omdat ze merken dat het lezen steeds vlotter gaat omdat ze de tekst tot 3 maal toe terug lezen.

Het niveaulezen is gepland op dinsdag van 10:25u tot 10:50u.