ondersteuningsnetwerk

Sinds de invoering van het M-decreet volgen er meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften les in het gewoon onderwijs. Om die leerlingen en hun leerkrachten beter te helpen is er sinds 1 september 2017 een nieuw ondersteuningsmodel: de ondersteuningsnetwerken (ONW). Deze zorg wordt -in de klas- aangeboden door leerkrachten uit het bijzonder onderwijs.