MDO

Multidisciplinair overleg (MDO)

Tijdens het MDO worden de leerlingen besproken die binnen de school op de een of andere manier extra zorg nodig hebben. Hierbij bekijken we dan het dossier en eventueel de testresultaten. Dit kan zowel gaan over de cognitieve ontwikkeling van uw kind, maar vaak ook over zijn/haar socio-emotionele ontwikkeling. 

Op dit MDO zijn steeds de directie, onthaalmedewerker van het CLB, de zorgcoördinator en de klasleerkracht aanwezig. Samen zoeken we dan naar verklaringen, antwoorden op gestelde vragen en mogelijke oplossingen.

Als verder onderzoek door het CLB of externe begeleiding wenselijk zouden zijn, wordt u als ouder hierbij uiteraard ook betrokken.

We maken samen school. Tenslotte bent u als ouder steeds de belangrijkste schakel in de ontwikkeling van uw kind.

Indien uw kind op het MDO wordt besproken, zal de klastitularis u hierover vooraf inlichten. U krijgt ook feedback hierover na het overleg.