Inschrijvingen

Kennismaken 

De Openklasdagen en Welkom-uurtjes zijn ook terug te vinden in de kalender of hieronder in het overzicht.


Overzicht welkom-uurtjes en openklas- kijk- en babbeldagen 2024-2025

Welkom-uurtjes 

Kennismaken tijdens het Welkom-uurtje voor de instapdag; maak kennis met de klasjuf, de kinderverzorgster en het klasleven in de 1e kleuterklas. Telkens vanaf 9u tot 10u op volgende data: 

Openklas-, Kijk- en Babbeldagen

Kennismaken tijdens de Openklas-, Kijk- en Babbeldagen op zaterdagvoormiddag tussen 10u en 12u; maak kennis met het kleuterteam en ouders, bezoek de school en stel je vragen. 

Infoavond voor de ouders met kleuters geboren in 2022 - 2023 op donderdag 20 maart 2025 om 19u. 


Praktisch

Bij de inschrijving worden volgende formulieren ingevuld: 

Er wordt eveneens een kopie gemaakt van de ISI+-kaart of kids-ID voor het dossier.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement en de schoolbrochure en ondertekenen een formulier voor ontvangst.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2024 - 2025

Inschrijven voor onze kleuterschool en lagere school is steeds mogelijk tijdens de schooluren of na afspraak (014 88 30 20)

Instapdata schooljaar 2024-2025

Kinderen geboren in 2022 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2024 - 2025 op volgende instapdata:

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2025 - 2026

Kinderen geboren in 2023 kunnen vanaf 1 september 2024 worden ingeschreven. 


Instapdata schooljaar 2025- 2026

Kinderen geboren in 2023 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2025 - 2026 op volgende instapdata:

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.