Inschrijvingen

Kennismaken

  • tijdens de Openklas-, Kijk- en Babbeldagen op zaterdagvoormiddag tussen 10u en 12u; maak kennis met het kleuterteam en ouders, bezoek de school en stel je vragen.

  • tijdens het Welkom-uurtje voor de instapdag; maak kennis met de klasjuf, de kinderverzorgster en het klasleven in de 1e kleuterklas.

  • schoolbezoek na afspraak: via telefoon 014/88 30 20, via directie@trapleerke.be of via het contactformulier

De Openklasdagen en Welkom-uurtjes zijn ook terug te vinden in de kalender of hieronder in het overzicht.


Overzicht welkom-uurtjes en openklas- kijk- en babbeldagen 2022-2023

Welkom-uurtjes

Kennismaken tijdens het Welkom-uurtje voor de instapdag; maak kennis met de klasjuf, de kinderverzorgster en het klasleven in de 1e kleuterklas. Telkens vanaf 9u tot 10u op volgende data:

 • Instappers na herfstvakantie: dinsdag 25 oktober 2022

 • Instappers na kerstvakantie: dinsdag 20 december 2022

 • Instappers op 1 februari: dinsdag 24 januari 2023

 • Instappers na krokusvakantie: dinsdag 14 februari 2023

 • Instappers na paasvakantie: dinsdag 28 maart 2023

 • Instappers na Hemelvaart: dinsdag 16 mei 2023

Openklas-, Kijk- en Babbeldagen

Kennismaken tijdens de Openklas-, Kijk- en Babbeldagen op zaterdagvoormiddag tussen 10u en 12u; maak kennis met het kleuterteam en ouders, bezoek de school en stel je vragen.

 • zaterdag 11 februari 2023


Praktisch

Bij de inschrijving worden volgende formulieren ingevuld:

  • Algemene gegevens. Je kan hier reeds het inschrijvingsformulier downloaden.

  • Dit kan thuis reeds ingevuld worden. Op die manier hebben we meer tijd voor een kennismaking en om al je vragen te beantwoorden en een rondleiding te doen. Het invullen van het inschrijvingsformulier genereert geen automatische inschrijving. Een inschrijving is pas effectief als het inschrijvingsregister op school is ingevuld. Deze formulieren kunnen uiteraard ook ter plaatse ingevuld worden.

  • Gegevens in verband met het gelijke kansenonderwijs

  • Keuze levensbeschouwing (voor instap lagere school)

Er wordt eveneens een kopie gemaakt van de ISI+-kaart of kids-ID voor het dossier.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement en de schoolbrochure en ondertekenen een formulier voor ontvangst.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2022 - 2023

Inschrijven voor onze kleuterschool en lagere school is steeds mogelijk tijdens de schooluren of na afspraak (014 88 30 20)

Instapdata schooljaar 2022-2023

Kinderen geboren in 2020 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2022 - 2023 op volgende instapdata:

  • Kinderen geboren ten laatste op 01/03/2020 kunnen instappen op 1 september 2021.

  • Kinderen geboren ten laatste op 08/05/2020 kunnen instappen op 8 november 2021.

  • Kinderen geboren ten laatste op 10/07/2020 kunnen instappen op 10 januari 2022.

  • Kinderen geboren ten laatste op 01/08/2020 kunnen instappen op 1 februari 2022.

  • Kinderen geboren ten laatste op 07/09/2020 kunnen instappen op 7 maart 2022.

  • Kinderen geboren ten laatste op 19/10/2020 kunnen instappen op 19 april 2022.

  • Kinderen geboren ten laatste op 30/11/2020 kunnen instappen op 30 mei 2022.

  • kinderen geboren ten laatste na 30/11/2020 kunnen instappen op 1 september 2022.

Kinderen geboren tussen 30/11/2020 en 31/12/2020 kunnen instappen op 1 september 2023 maar wel reeds ingeschreven worden.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2023 - 2024

Kinderen geboren in 2021 kunnen vanaf 1 september 2022 worden ingeschreven.


Instapdata schooljaar 2023- 2024

Kinderen geboren in 2021 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2023 - 2024 op volgende instapdata:

  • Kinderen geboren ten laatste op 01/03/2021 kunnen instappen op 1 september 2023.

  • Kinderen geboren ten laatste op 08/05/2021 kunnen instappen op 6 november 2023.

  • Kinderen geboren ten laatste op 08/07/2021 kunnen instappen op 8 januari 2024.

  • Kinderen geboren ten laatste op 01/08/2021 kunnen instappen op 1 februari 2024.

  • Kinderen geboren ten laatste op 19/08/2021 kunnen instappen op 19 februari 2024.

  • Kinderen geboren ten laatste op 15/10/2021 kunnen instappen op 15 april 2024.

  • Kinderen geboren ten laatste op 13/11/2021 kunnen instappen op 13 mei 2024.

  • kinderen geboren ten laatste na 14/11/2021 kunnen instappen op 2 september 2024.

Kinderen geboren tussen 14/11/2021 en 31/12/2021 kunnen instappen op 2 september 2024 maar wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 september 2022.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.