Inschrijvingen

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Kennismaken

  • tijdens de Openklas-, Kijk- en Babbeldagen op zaterdagvoormiddag tussen 10u en 12u; maak kennis met het kleuterteam en ouders, bezoek de school en stel je vragen.

  • tijdens het Welkom-uurtje voor de instapdag; maak kennis met de klasjuf, de kinderverzorgster en het klasleven in de 1e kleuterklas.

  • schoolbezoek na afspraak: via telefoon 014/88 30 20, via directie@trapleerke.be of via het contactformulier

De Openklasdagen en Welkom-uurtjes zijn ook terug te vinden in de kalender of hieronder in het overzicht.

Overzicht welkom-uurtjes en openklas- kijk- en babbeldagen 2020-2021

Welkom-uurtjes

Kennismaken tijdens het Welkom-uurtje voor de instapdag; maak kennis met de klasjuf, de kinderverzorgster en het klasleven in de 1e kleuterklas. Telkens vanaf 9u tot 10u op volgende data:

 • Instappers na herfstvakantie: dinsdag 27 oktober 2020

 • Instappers na kerstvakantie: dinsdag 15 december 2020

 • Instappers op 1 februari: dinsdag 26 januari 2021

 • Instappers na krokusvakantie: dinsdag 9 februari 2021

 • Instappers na paasvakantie: dinsdag 30 maart 2021

 • Instappers na Hemelvaart: dinsdag 4 mei 2021

Openklas-, Kijk- en Babbeldagen

Kennismaken tijdens de Openklas-, Kijk- en Babbeldagen op zaterdagvoormiddag tussen 10u en 12u; maak kennis met het kleuterteam en ouders, bezoek de school en stel je vragen.

 • zaterdag 6 februari 2021

 • zaterdag 12 juni 2021

Praktisch

Bij de inschrijving worden volgende formulieren ingevuld:

  • Algemene gegevens. Je kan hier reeds het inschrijvingsformulier downloaden.

  • Dit kan thuis reeds ingevuld worden. Op die manier hebben we meer tijd voor een kennismaking en om al je vragen te beantwoorden en een rondleiding te doen. Het invullen van het inschrijvingsformulier genereert geen automatische inschrijving. Een inschrijving is pas effectief als het inschrijvingsregister op school is ingevuld. Deze formulieren kunnen uiteraard ook ter plaatse ingevuld worden.

  • Gegevens in verband met het gelijke kansenonderwijs

  • Keuze levensbeschouwing (voor instap lagere school)

Er wordt eveneens een kopie gemaakt van de ISI+-kaart of kids-ID voor het dossier.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement en de schoolbrochure en ondertekenen een formulier voor ontvangst.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020 - 2021

Broers en zussen (behorende tot dezelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen én kinderen van personeelsleden die geboren zijn in 2018 of vroeger kunnen ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van oktober (1 oktober 2019) t.e.m. laatste schooldag van december (20 december 2019).

Na het afsluiten van de voorrangsperiode, start de vrije inschrijvingsperiode. Deze start op de eerste schooldag van maart (2 maart 2020). Tijdens deze periode worden kinderen in chronologische volgorde ingeschreven tot de maximumcapaciteit is bereikt.

Aantal ​vrije plaatsen in de kleuterschool voor schooljaar 2020-2021

 • peuters (geboortejaar 2018): 18

 • 1e kleuterklas (geboortejaar 2017): 0

 • 2e kleuterklas (geboortejaar 2016): 5

 • 3e kleuterklas (geboortejaar 2015): 7

Aantal vrije plaatsen in de lagere school voor schooljaar 2020-2021

 • 1e leerjaar: 3

 • 2e leerjaar: 2

 • 3e leerjaar: 7

 • 4e leerjaar: 3

 • 5e leerjaar: 3

 • 6e leerjaar: 7

Indien er "0" plaatsen vrij zijn, kan je je kind nog 'aanmelden' zodat het op de reservelijst komt. Van zodra er een inschrijving geannuleerd wordt, zal het kind dat eerst aangemeld is, effectief ingeschreven worden.

Instapdata schooljaar 2020-2021

Kinderen geboren in 2018 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2020 - 2021 op volgende instapdata:

  • Kinderen geboren ten laatste op 01/03/2018 kunnen instappen op 1 september 2020.

  • Kinderen geboren ten laatste op 09/05/2018 kunnen instappen op 9 november 2020.

  • Kinderen geboren ten laatste op 04/07/2018 kunnen instappen op 4 januari 2021.

  • Kinderen geboren ten laatste op 01/08/2018 kunnen instappen op 1 februari 2021.

  • Kinderen geboren ten laatste op 22/09/2018 kunnen instappen op 22 maart 2021.

  • Kinderen geboren ten laatste op 19/10/2018 kunnen instappen op 19 april 2021.

  • Kinderen geboren ten laatste op 17/11/2018 kunnen instappen op 17 mei 2021.

  • kinderen geboren ten laatste na 17/11/2018 kunnen instappen op 1 september 2021.

Kinderen geboren tussen 18/11/2018 en 31/12/2018 kunnen instappen op 1 september 2021 maar wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 oktober 2020 (voorrangsgroep) of vanaf 1 maart 2021.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2021 - 2022

Broers en zussen (behorende tot dezelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen én kinderen van personeelsleden die geboren zijn in 2019 of vroeger kunnen ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van oktober (1 oktober 2020) t.e.m. laatste schooldag van december (19 december 2020).

Na het afsluiten van de voorrangsperiode, start de vrije inschrijvingsperiode. Deze start op de eerste schooldag van maart (1 maart 2021). Tijdens deze periode worden kinderen in chronologische volgorde ingeschreven tot de maximumcapaciteit is bereikt.

Instapdata schooljaar 2021- 2022

Kinderen geboren in 2019 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2021 - 2022 op volgende instapdata:

  • Kinderen geboren ten laatste op 01/03/2019 kunnen instappen op 1 september 2021.

  • Kinderen geboren ten laatste op 08/05/2019 kunnen instappen op 8 november 2021.

  • Kinderen geboren ten laatste op 10/07/2019 kunnen instappen op 10 januari 2022.

  • Kinderen geboren ten laatste op 01/08/2019 kunnen instappen op 1 februari 2022.

  • Kinderen geboren ten laatste op 07/09/2019 kunnen instappen op 7 maart 2022.

  • Kinderen geboren ten laatste op 19/10/2019 kunnen instappen op 19 april 2022.

  • Kinderen geboren ten laatste op 30/11/2019 kunnen instappen op 30 mei 2022.

  • kinderen geboren ten laatste na 30/11/2019 kunnen instappen op 1 september 2022.

Kinderen geboren tussen 01/12/2019 en 31/12/2019 kunnen instappen op 1 september 2022 maar wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 oktober 2021 (voorrangsgroep) of vanaf 1 maart 2022.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.