19/03/2020 ~ Update Coronavirus

Beste ouder(s),

De verstrengde maatregelen om het coronavirus af te remmen zijn gisteren ingegaan. Voor het onderwijs besliste de Nationale Veiligheidsraad eerder al dat de lessen geschorst zijn en dat de scholen en internaten opvang moeten voorzien tot de paasvakantie.

Die maatregel blijft van kracht.

De keuze om de scholen ook nu te laten instaan voor opvang van leerlingen is - zoals altijd - gebaseerd op advies van wetenschappers en virologen. Scholen open houden voor opvang is volgens dat advies van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.

Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, contacteer je de school zodat we in dialoog kunnen gaan. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever te vragen.

Voor wie voorzien wij opvang?

Wij voorzien opvang voor kinderen van wie de ouders een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.

Wij weten graag op welke dag(en) jullie kind(eren) aanwezig gaan zijn, om ons zo goed als mogelijk te organiseren. Inschrijven voor opvang van 23 tot 27 maart kunnen jullie doen via onderstaande link en dit uiterlijk tegen vrijdag 20 maart 2020:

https://forms.gle/TVmJRnBqH1JLzAUy8

Bij wijziging van opvang vragen we jullie te bellen tussen 8.00 – 8.30 en tussen 12.00 – 12.30 op het nummer 014/88 30 20.

Het zijn geen evidente tijden. Onderwijspersoneelsleden zetten nu hun burgerzin in voor de maatschappij en ieders gezondheid. Wij vernemen via de media dat die grote inspanningen en solidariteit van het hele onderwijsveld gewaardeerd worden. Dat doet ons deugd!


Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam