14/03/2020 ~ Update Coronavirus

Beste ouder(s),

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

In samenspraak met het schoolbestuur is beslist dat alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang enkel verzekeren voor:

  • de leerlingen van wie ouders in de zorgsector of de dienstensector werken
  • de leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders omdat gezondheidsdeskundigen ten stelligste afraden om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
  • de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien

Wij vragen met aandrang om in alle andere gevallen uw kind(eren) thuis te houden om zo her risico op verspreiding in te dijken.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie en andere veiligheidsvoorschriften.

De school voorziet voor de leerlingen en de kleuters een vrijblijvend aanbod aan activiteiten en materialen om thuis mee aan de slag te gaan. Deze communicatie gebeurt door de klastitularis.

De begeleidende klassenraden zullen na de paasvakantie nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.

We mogen ouders en grootouders niet meer toelaten in onze school. Vandaar volgende wijzigingen van onze schoolafspraken.

  • Vanaf dinsdag 17 maart gaat de poort aan de kant van de Rechtestraat gaat dicht. Er zal daar ’s morgens en ‘s avonds geen brigadier staan. Alle kinderen komen via de Kabienstraat naar school.
  • Alle kleuters worden afgezet aan de poort.

Tot aan de paasvakantie is er geen fruitbedeling op donderdag.

Wij weten graag op welke dag(en) jullie kind(eren) aanwezig gaan zijn, om ons zo goed als mogelijk te organiseren.

Inschrijven voor opvang van 16 tot 20 maart kunnen jullie doen via onderstaande link:

https://forms.gle/4qpnzEQHuV8yrD287

Enkel ouders die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal in te schrijven, kunnen dit maandag telefonisch aan de school meedelen.

Inschrijven voor volgende week kan vanaf vrijdag 20/03/2020.

Wat betekent dit voor onze gemeente?

  • De kinderfuif gaat niet door.
  • De grabbelpas tijdens de paasvakantie: De start van de inschrijvingen zal voorlopig uitgesteld worden.
  • De buitenspeeldag mag voorlopig nog doorgaan.
  • De bib wordt gesloten voor alle inwoners.

Al deze maatregelen gaan in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duren t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.


Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Mogen wij vragen om vastgestelde besmettingen binnen uw gezin te melden aan de school om het overzicht te behouden op de situatie.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus


Meer informatie?

Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Wij volgen de situatie op de voet en sturen bij indien nodig.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam