05/05/2021 ~ Jongeren gezocht voor belevingsonderzoek

Kinderen, jongeren en hun ouders zijn belangrijk in Lille! De gemeente Lille is de uitdaging aangegaan het intensieve traject ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’ te doorlopen. Een kindvriendelijk beleid vertrekt vanuit de visie dat jullie volwaardige medeburgers van onze samenleving zijn. Het gemeentebestuur wil duidelijk maken dat jullie mening belangrijk is, en wil jullie daarom mee betrekken in het beleid.

We zullen onderzoeken wat er leeft tussen jullie, de jongeren van Lille, en wat jullie belangrijk vinden in onze gemeente. Wat zijn jullie noden en ideeën?

Hiervoor hebben we onder andere verschillende vragenlijsten opgesteld over bepaalde thema's. Onderstaande vragenlijsten gaan over: communicatie, sociale media, participatie en de jeugdraad.

Ben jij tussen 14 en 30 jaar oud? Vul dan onderstaande vragenlijsten in. Wees vooral eerlijk en jezelf! Er bestaan geen foute antwoorden...

Alvast erg bedankt!