Zorgwerking‎ > ‎

MDO

Multidisciplinair overleg (MDO)

Tijdens het MDO worden de leerlingen besproken die binnen de school op de een of andere manier extra zorg nodig hebben. Hierbij bekijken we dan het dossier en eventueel de testresultaten.

Op dit MDO zijn steeds de directie, Kathy van het CLB, de zorgcoördinator en de klasleerkracht aanwezig. Samen zoeken we dan naar verklaringen, antwoorden op gestelde vragen en mogelijke oplossingen.