Info‎ > ‎

Inschrijvingen

Kennismaken 
 • tijdens de Openklas-, Kijk- en Babbeldagen op zaterdagvoormiddag tussen 10u en 12u; maak kennis met het kleuterteam en ouders, bezoek de school en stel je vragen. 

 • tijdens het Welkom-uurtje voor de instapdag; maak kennis met de klasjuf, de kinderverzorgster en het klasleven in de 1e kleuterklas.
   
 • schoolbezoek na afspraak: via telefoon 014/88 30 20, via directie@trapleerke.be of via het contactformulier

De Openklasdagen en Welkom-uurtjes zijn ook terug te vinden 
in de kalender of in dit overzicht.


  Praktisch

  Bij de inschrijving worden volgende formulieren ingevuld: 
  • Algemene gegevens. Je kan hier reeds het inschrijvingsformulier downloaden. Dit kan thuis reeds ingevuld worden. Op die manier hebben we meer tijd voor een kennismaking en om al je vragen te beantwoorden en een rondleiding te doen. Het invullen van het inschrijvingsformulier genereert geen automatische inschrijving. Een inschrijving is pas effectief als het inschrijvingsregister op school is ingevuld. Deze formulieren kunnen uiteraard ook ter plaatse ingevuld worden.
  • Gegevens in verband met het gelijke kansenonderwijs
  • Verklaring om toestemming te geven voor het opvragen van de “Samenstelling van gezin” bij het gemeentebestuur
  • Keuze levensbeschouwing (voor instap lagere school)
  Er wordt eveneens een kopie gemaakt van de ISI+-kaart of kids-ID voor het dossier.

  Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement en de schoolbrochure en ondertekenen een formulier voor ontvangst.

  Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.

  Inschrijvingen voor het schooljaar 2019 - 2020

  Broers en zussen (behorende tot dezelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen én kinderen van personeelsleden die geboren zijn in 2017 of vroeger kunnen ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van oktober (1 oktober 2018) t.e.m. laatste schooldag van december (21 december 2018). 

  Na het afsluiten van de voorrangsperiode, start de vrije inschrijvingsperiode. Deze start op de eerste schooldag van maart (1 maart 2019). Tijdens deze periode worden kinderen in chronologische volgorde ingeschreven tot de maximumcapaciteit is bereikt.

  Aantal ​vrije plaatsen in de kleuterschool voor schooljaar 2019-2020 
  • peuters (geboortejaar 2017): 1
  • 1e kleuterklas (geboortejaar 2016): 6
  • 2e kleuterklas (geboortejaar 2015): 7
  • 3e kleuterklas (geboortejaar 2014): 2

  Aantal vrije plaatsen in de lagere school voor schooljaar 2019-2020

  • 1e leerjaar: 2
  • 2e leerjaar: 5
  • 3e leerjaar: 0
  • 4e leerjaar: 2
  • 5e leerjaar: 6
  • 6e leerjaar: 10
  Indien er "0" plaatsen vrij zijn, kan je je kind nog 'aanmelden' zodat het op de reservelijst komt. Van zodra er een inschrijving geannuleerd wordt, zal het kind dat eerst aangemeld is, effectief ingeschreven worden.
  Inschrijvingen voor het schooljaar 2020 - 2021

  Broers en zussen (behorende tot dezelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen én kinderen van personeelsleden die geboren zijn in 2018 of vroeger kunnen ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van oktober (1 oktober 2019) t.e.m. laatste schooldag van december (20 december 2019). 

  Na het afsluiten van de voorrangsperiode, start de vrije inschrijvingsperiode. Deze start op de eerste schooldag van maart (2 maart 2020). Tijdens deze periode worden kinderen in chronologische volgorde ingeschreven tot de maximumcapaciteit is bereikt.