Info‎ > ‎

Inschrijvingen


Kennismaken 
         • tijdens de Openklas-, Kijk- en Babbeldagen op zaterdagvoormiddag tussen 10u en 12u; maak kennis met het kleuterteam en ouders, bezoek de school en stel je vragen
          • zaterdag 17 juni 2017, 10u - 12u; thema: Kermis op school
          • zaterdag 21 oktober 2017, 10u - 12u; thema: Kabouters
          • zaterdag 3 maart 2018, 10 - 12u; thema: Nieuw leven
          • zaterdag 16 juni 2018, 10u - 12u; thema: Kermis op school
         • tijdens het Welkom-uurtje voor de instadag; maak kennis met de klasjuf, de kinderverzorgster en het klasleven in de 1e kleuterklas
         • schoolbezoek na afspraak: via telefoon 014/88 30 20, via directie@trapleerke.be of via het contactformulier

De Openklasdagen, Welkom-uurtjes en instapdagen zijn ook terug te vinden in de kalender.


Praktisch

Bij de inschrijving worden volgende formulieren ingevuld: 
 • algemene gegevens
 • gegevens i.v.m. het gelijke kansenonderwijs
 • verklaring om toestemming te geven voor het opvragen van de “Samenstelling van gezin” bij het gemeentebestuur
 • keuze levensbeschouwing (voor instap lagere school)
Er wordt eveneens een kopie gemaakt van de SIS-kaart of kids-ID voor het dossier.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement en de schoolbrochure en ondertekenen een formulier voor ontvangst.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via website Onderwijs Vlaanderen.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2017 -2018

Alle kinderen geboren in 2015 of vroeger kunnen ingeschreven worden.

Het schoolbestuur bepaalt elk jaar het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden. Voor het schooljaar 2017-2018 is dat 75 kinderen in de kleuterafdeling en 150 kinderen in de lagere school.


Inschrijvingen voor het schooljaar 2018 -2019

Van 2 oktober 2017 t.e.m. 22 december 2017 (eerste schooldag oktober t.e.m. laatste schooldag december):
voorrangsleerlingen = broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen op school en kinderen van personeelsleden, geboren in 2016 of vroeger.

Vanaf 1 maart 2018 (eerste schooldag van maart):
alle andere kinderen, geboren in 2016 of vroeger

Na afspraak: inschrijven kan na afspraak met de schooldirecteur via telefoon 014/88 30 20, via directie@trapleerke.be of via het contactformulier. Indien nodig kan een afspraak worden vastgelegd buiten de schooluren.


Het schoolbestuur bepaalt elk jaar het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden. Voor het schooljaar 2018-2019 is dat 25 kleuters per geboortejaar in de kleuterschool en 25 leerlingen per leerjaar in de lagere school.