Nieuws

Scholenveldloop - donderdag 27 september 2018

Geplaatst 21 sep. 2018 01:58 door Gie Mertens


Op donderdag 27 september is er weer de jaarlijkse scholenveldloop in de Lilse Bergen.
    • De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar lopen in de voormiddag.
    • De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar lopen in de namiddag.
LOOPSCHEMA – starturen
De klassen lopen telkens in verschillende reeksen: oudste/jongste meisjes, oudste/jongste jongens; daarna is er nog de recreatieve loop:
2de leerjaar - 09.30 u
1ste leerjaar - 10.00 u
3de leerjaar - 10.25 u
4de leerjaar - 13.00 u
5de leerjaar - 13.25 u
6de leerjaar - 13.55 u
 
Natuurlijk zou het tof zijn dat onze leerlingen mogen rekenen op heel wat supporters! Graag willen we enkele bereidwillige ouders van de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar vragen om de leerkrachten een handje te helpen bij het aan- en uitkleden van de kinderen.

De leerlingen krijgen in de klas hun startnummer. Geef uw dochter of zoon enkele veiligheidsspelden mee om dit nummer op het T-shirt te spelden.
De leerlingen dragen best sportieve kledij en loopschoenen.

 •  De kinderen van het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar rijden samen naar de Scholenveldloop met de bus.
 • De leerlingen van het 4de, 5de en het 6de leerjaar rijden met de fiets naar de Lilse Bergen. Zij doen verplicht een veiligheidsvestje aan en mogelijk een fietshelm. 
 • De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar picknicken in de Lilse Bergen.  Zij brengen een lunchpakket en drankje mee!  (Bij slecht weer eten zij op school!)

Strapdag - vrijdag 21 september 2018

Geplaatst 17 sep. 2018 02:22 door Gie Mertens   [ 17 sep. 2018 02:22 bijgewerkt ]


Vrijdag 21 september worden in de buurt van alle basisscholen van Lille een aantal straten verkeersvrij gemaakt. 
Voor onze school wordt de Kabienstraat en de Heidebloemstraat vanaf 9u tot 16u een Speelstraat.  Voor de ouders is het dan ook niet mogelijk om hun kinderen die dag met de auto af te zetten aan de schoolpoort in de Kabienstraat. 
We vragen dan ook aan iedereen om op vrijdag te voet of met de fiets naar school te komen. Alle leerlingen van de kleuter- en lagere school kunnen die dag de straat gebruiken samen met hun klasleerkracht tijdens de speeltijden maar ook tijdens de lessen. Die dag mogen de kinderen hun fiets, step, skates, rolschaatsen of waveboard naar school nemen. We vragen wel om valbescherming te dragen indien mogelijk (helm, knie- en elleboogbescherming). 

Veilig naar school!

Geplaatst 5 sep. 2018 07:19 door Gie Mertens   [ 5 sep. 2018 07:19 bijgewerkt ]


De poort aan de Kabienstraat en de poort aan de Rechtestraat worden steeds terug gesloten met de grendel bovenaan de poort. Alle ouders en schoolbezoekers worden gevraagd zich strikt aan deze afspraak te houden. 

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en van school naar huis. We vragen u met aandrang uw kind ’s morgens niet voor 8.00 uur en ’s middags niet voor 13.05 uur zelfstandig naar school te laten gaan! Er staan dan nog geen gemachtigde opzichters aan de toegangswegen naar de school (zebrapad Gierlebaan aan Melkerij, zebrapad Rechtestraat aan schoolingang).

Na schooltijd zijn er 3 begeleide rijen door de school. Er is begeleiding van de fietsers vanaf de poort van de Kabienstraat tot aan het kruispunt van de Kerkstraat (1). Fietsers en voetgangers worden begeleid vanaf de poort van de Rechtestraat tot aan het zebrapad met de Gierlebaan aan de Melkerij (2) én vanaf de poort van de Rechtestraat tot aan het kruispunt van het Hoeksken (3).
1                                       2                                                    3


             De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde is en veilig uitgerust. 

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. Laat de personen die gemachtigd zijn om de kinderen te helpen oversteken, hun werk doen. Steek als automobilist de rij in de Kabienstraat niet voorbij, de reacties van de kinderen zijn onvoorspelbaar. Bij de start van het schooljaar organiseren wij een verkeersweek. Tijdens de herfst- en winterperiode belonen wij het dragen van het fluovestje, fietshelm en een goede fietsverlichting via het project “Helm op, Fluo top!”.  

School- en studietoelage aanvragen

Geplaatst 5 sep. 2018 07:13 door Gie Mertens   [ 5 sep. 2018 07:14 bijgewerkt ]


Wanneer je kind naar school gaat, dan kan je een school- of studietoelage aanvragen bij de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit. 

Je aanvraag indienen kan vanaf 1 augustus tot en met 1 juni 2019. 

Indienen kan snel en makkelijk via www.studietoelagen.be of via het aanvraagformulier dat je kan opvragen via het schoolsecretariaat.

Infovergadering begin schooljaar - donderdag 6 september 2018, 19u

Geplaatst 3 sep. 2018 05:30 door Gie Mertens   [ 3 sep. 2018 05:31 bijgewerkt ]


We nodigen jullie graag uit op ons eerste infomoment op donderdag 6 september 2018 om 19.00u. We bundelen alle infoavonden van de verschillende klassen op een zelfde moment. Alle ouders van zowel lagere school als kleuterschool zijn welkom.

We starten met een gezamenlijk infomoment in de turnzaal. We overlopen de eerste afspraken op schoolniveau. Daarna nodigen we jullie uit voor een klasbezoek en de infoavond van het leerjaar van uw zoon of dochter. Daar krijgt u dan meer informatie over de klasafspraken, de weekplanning, de methodes en de hulpmiddelen die in de klassen worden gebruikt.
De klasleerkracht bundelt de belangrijkste klasafspraken zodat ook ouders die niet aanwezig konden zijn een duidelijk overzicht hebben.
U kan dan na het klassikaal infomoment bij een kopje koffie bijpraten met de andere ouders en mogelijk andere klasleerkrachten aanspreken. We weten immers dat ouders met meerdere kinderen op onze school niet voor ieder kind bij het infomoment per klas aanwezig kunnen zijn.

We maken er een gezellige en vooral leerrijke infoavond van!

Openklasdag begin schooljaar - donderdag 30 augustus 2018, 18u - 19.30u

Geplaatst 26 aug. 2018 13:34 door Gie Mertens   [ 26 aug. 2018 13:35 bijgewerkt ]


Om het schooljaar goed in te zetten, nodigen wij iedereen graag uit op donderdag 30 augustus tussen 18u en 19u30 voor de Openklasdag. 

Alle kinderen en ouders van kleuterschool én lagere school zijn van harte welkom! De kinderen kunnen tijdens deze kijkdag kennis maken met hun juf of meester, hun klasje reeds bekijken en met de klasgenootjes de speelplaats verkennen na de lange vakantie. Er is ook de mogelijkheid om turn t-shirts te passen in de refter.

Wij tonen natuurlijk ook graag de uitgevoerde infrastructuurwerken. We kunnen ook reeds meedelen dat de grote dakwerken aan de school vlot verlopen. Alle aanpassingswerken aan de kant van de speelplaats en aan schoolingang Kabienstraat zullen uitgevoerd zijn tegen de start van het schooljaar. De aannemer zal begin september de werken aan de afgesloten noordzijde van het schoolgebouw verder zetten. 

Onze ouderraad zal ook aanwezig zijn en toont graag haar werking aan geïnteresseerde ouders.

Jaarthema 2018-2019 - "Het Trapleerke aMUZEert zich!"

Geplaatst 2 jul. 2018 04:23 door Gie Mertens   [ 2 jul. 2018 04:25 bijgewerkt ]


Muzische vorming zal de volgende jaren in de focus staan in de kleuterschool en lagere school. 

“Het Trapleerke aMUZEert zich!” 

Via muzische projecten passeren de domeinen drama, beeld, muziek, media en beweging. 

Kinderen ontdekken en geven vorm aan hun eigen beleving, hun nieuwsgierigheid en hun fantasie. 

Volgende uitspraak van Pablo Picasso zal ons motto worden tijdens deze uitwerking: “Ieder kind is een kunstenaar. Het moeilijke is om als je opgroeit een kunstenaar te blijven.” Het Trapleerke zegt alsjeblieft, dankjewel!

Geplaatst 2 jul. 2018 04:20 door Gie Mertens   [ 2 jul. 2018 04:21 bijgewerkt ]


De alledaagse beleefdheid stond een jaar lang in de kijker. 

Via maandelijkse leefhoudingen werd aandacht gegeven aan beleefd taalgebruik, samenwerking, werkhouding, inzet… 
Wij hoorden in de klas en op de speelplaats alvast vaker “Goeiemorgen”. 

In de lagere school werd tijdens de pedagogische studiedag ons leefhoudingenrapport uitgewerkt. Op deze manier zal dit jaarthema aanwezig blijven ook tijdens de volgende schooljaren. 
En zo wordt het een alledaagse gewoonte dat leerlingen van Het Trapleerke “alsjeblieft, dankjewel” zeggen…Infrastructuurwerken zomervakantie

Geplaatst 2 jul. 2018 04:17 door Gie Mertens   [ 2 jul. 2018 04:18 bijgewerkt ]

Begin augustus start firma Demessemaeker in opdracht van het schoolbestuur met de vervanging van het dak van het schoolgebouw. Er zullen ook dakvensters voorzien worden zodat in een later stadium de zolderruimte mee geïntegreerd kan worden in de schoolwerking. De hinder bij de aanvang van het schooljaar zal beperkt worden doordat de aannemer de werken start op de speelplaats tijdens de zomervakantie. In september zal er verder worden gewerkt aan de zijde van de Kabienstraat en aan de noordkant van het schoolgebouw. 
Verder wordt tijdens de vakantie ook raamsverduistering voorzien aan alle klassen die uitkijken op de speelplaats. Stap per stap vooruit

Familiepicknick op school – vrijdag 29 juni 2018, vanaf 10u

Geplaatst 25 jun. 2018 10:30 door Gie Mertens   [ 25 jun. 2018 10:30 bijgewerkt ]


Om het schooljaar gezellig af te sluiten, gaan we vrijdagvoormiddag 29 juni met z’n allen picknicken op onze speelplaats. 

We nodigen daarbij ook de (groot)ouders van onze kinderen en hun zussen en broers uit om gezellig mee te komen brunchen vanaf 10.00u. 

Iedereen brengt zijn eigen picknick en drankje mee en liefst ook een picknickdekentje. Onze Ouderraad heeft nog een zoete verrassing in petto. 

Volgens de laatste voorspellingen wordt het prachtig weer en kunnen we perfect onze speelplaats omtoveren tot een gezellige picknickweide. 

We willen graag nog extra kleur aan deze afsluiter geven en steunen onze Rode Duivels door allemaal verkleed als supporter naar school te komen! 

Tijdens onze picknick gaan we ook afscheid nemen van de kinderen die onze school verlaten, waaronder uiteraard de zesdeklassers. Verder worden de jarigen van juni, juli en augustus nog gevierd. Vanaf 11.40u mogen de ouders hun kinderen mee naar huis nemen.  De andere kinderen vertrekken onder begeleiding met de gewone rijen huiswaarts.

1-10 of 221