Info‎ > ‎

Schooluren

De schooluren voor de ganse basisschool: 


 voormiddag    namiddag
- Maandag 8.30 – 11.40 u.    13.10 – 15.30 u.
Dinsdag 8.30 – 11.40 u.    13.10 – 15.30 u.
Woensdag 8.30 – 12.05 u.     
Donderdag 8.30 – 11.40 u.    13.10 – 15.30 u.
Vrijdag 8.30 – 11.40 u.    13.10 – 15.30 u.
Er is toezicht op school van 8.00 tot 15.30 uur en op woensdag van 8.00 tot 12.05 uur. 

De kleuters kunnen ’s morgens vanaf 8.15 uur in de klas ontvangen worden door de kleuterjuf, ouders kunnen vanaf dan de kleuters naar de klas brengen. Van 8.00 tot 8.15 uur blijven de kleuters bij de leerkrachten die wacht hebben op de speelplaats.

Op het einde van de klasdag kunnen de kleuters door de ouders aan de klas worden afgehaald. Vijf minuten voor het einde van de voormiddag of namiddag zal een belsignaal aangeven dat de ouders van de kleuters naar de klassen mogen komen. Gelieve het eerste belsignaal te respecteren zodat de lesactiviteiten niet onnodig gestoord worden. Gelieve ook steeds mee te delen aan de leerkracht wanneer er wijzigingen zijn wie de kleuters komt halen. De leerlingen van de lagere school staan na de lesactiviteiten in de rij aan Kabienstraat of Rechtestraat. Zij worden begeleid tot voorbij de poort en worden niet zonder toestemming vroegtijdig uit de rij gehaald.

We vragen u met aandrang uw kind ’s morgens niet voor 8.00 uur en ’s middags niet voor 12.40 uuur zelfstandig naar school te laten gaan! Er staan dan nog geen gemachtigde opzichters aan de toegangswegen naar de school.

Het middageten wordt zo georganiseerd dat de kleuters eten in de eigen klas onder begeleiding van de eigen juf, hierdoor proberen we voor de kleinsten de gemoedelijke sfeer te behouden en het proces van het samen eten te integreren in de klasdag. De leerlingen van de lagere school eten samen in de refter. Alle kinderen eten tussen 11u40 en 12u10. Daarna gaan de kinderen naar de speelplaats.