Info‎ > ‎

Schooluren


De schooluren voor de ganse basisschool worden vanaf schooljaar 2018-2019 licht aangepast vanwege pedagogische en organisatorische redenen. Het einduur van de voormiddag verschuift voor de ganse week naar 12.05u waardoor in de voormiddag vier grote lesblokken geplaatst kunnen worden. In de namiddag starten de lessen in vergelijking met vorige schooljaren een half uur later. De middagspeeltijd duurt nog wel steeds 60 minuten. In de namiddag staan dan nog twee lesblokken die onderbroken worden door een speelkwartier.  voormiddag    namiddag
- Maandag 8.30 – 12.05 u.    13.35 – 15.30 u.
Dinsdag 8.30 – 12.05 u.    13.35 – 15.30 u.
Woensdag 8.30 – 12.05 u.     
Donderdag 8.30 – 12.05 u.    13.35 – 15.30 u.
Vrijdag 8.30 – 12.05 u.    13.35 – 15.30 u.

Er is toezicht op school van 8.00 tot 15.30 uur en op woensdag van 8.00 tot 12.05 uur. 

De kleuters kunnen ’s morgens vanaf 8.15 uur in de klas ontvangen worden door de kleuterjuf, ouders kunnen vanaf dan de kleuters naar de klas brengen. Van 8.00 tot 8.15 uur blijven de kleuters bij de leerkrachten die wacht hebben op de speelplaats.

Op het einde van de klasdag kunnen de kleuters door de ouders aan de klas worden afgehaald. Vijf minuten voor het einde van de voormiddag of namiddag zal een belsignaal aangeven dat de ouders van de kleuters naar de klassen mogen komen. Gelieve het eerste belsignaal te respecteren zodat de lesactiviteiten niet onnodig gestoord worden. Gelieve ook steeds mee te delen aan de leerkracht wanneer er wijzigingen zijn wie de kleuters komt halen. De leerlingen van de lagere school staan na de lesactiviteiten in de rij aan Kabienstraat of Rechtestraat. Zij worden begeleid tot voorbij de poort en worden niet zonder toestemming vroegtijdig uit de rij gehaald.

We vragen u met aandrang uw kind ’s morgens niet voor 8.00 uur en ’s middags niet voor 12.40 uuur zelfstandig naar school te laten gaan! Er staan dan nog geen gemachtigde opzichters aan de toegangswegen naar de school.

Het middageten wordt zo georganiseerd dat alle leerlingen eten in de eigen klas onder begeleiding van de klasleerkracht, hierdoor proberen we de gemoedelijke sfeer te behouden en het proces van het samen eten te integreren in de klasdag. Alle kinderen eten tussen 12.05 en 12.35. Daarna gaan de kinderen naar de speelplaats.