Zorgwerking‎ > ‎

LVS

Leerling-volg-systeem

Het LVS-VCLB is een leerlingvolgsysteem dat toetsen bevat waarmee de leerlingen van nabij kunnen worden gevolgd bij hun voortgang in de belangrijkste leerstofdomeinen. Zij toetsen de basiskennis voor wiskunde, spelling en lezen.

Wanneer: oktober en februari.

Salto is een toets die nagaat hoe het gesteld is met de schoolse taalvaardigheid van onze kinderen in het 1e leerjaar. Zo hebben we een goede beginsituatie en kunnen we meteen extra zorg verlenen aan de kinderen die hier nood aan hebben.

Wanneer: eind september, begin oktober