Projecten‎ > ‎

Sociale vaardigheden - axenroosSociale vaardigheden aanleren, doe je niet zomaar van vandaag op morgen. Het is een langzaam-aan-actie. Het is ook geen ‘vak’ op zich. Wij leren het aan de kinderen via de axenroos. 
Via totemdieren krijgen onze kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken. Ze leren dat al deze types van gedragingen goed zijn. Ze leren ook zien wanneer ze een relatiewijze gepast of ongepast gebruiken.
Elke relatiewijze wordt gesymboliseerd door een dier. Er zijn 10 dieren die we op een roos situeren. Deze roos noemen we de axenroos.De axenroos is een manier om de gedragingen van mensen te ordenen. In die roos is niet alleen de plaats belangrijk maar vooral ook de onderlinge relaties. Iedereen heeft eigenschappen van alle dieren in zich. Mensen zijn pas sociaal vaardig als ze alle axen kunnen bewandelen, als ze zich kunnen aanpassen aan ‘de andere’. We kunnen bij mensen ontelbare gedragswijzen zien, waarmee ze wel of niet in contact komen met een ander. De bedoeling van de axen is al deze gedragswijzen in enkele grote categorieën onder te brengen.

  goedgemutst slechtgemutst
 
leeuw


opdrachten geven
bevelen
raad geven
uitleg geven
leiden
meedelen
verslag geven
toezicht houden
een tip geven
 


liegen
betweterig zijn
bazig doen
autoritair optreden
niet durven bevelen
roddelen
geheimdoenerij
verkeerde info geven
geen gezag hebben
 
kameel


luisteren

om informatie vragen
volgzaam zijn
onderzoeken
belangstelling tonen
raad vragen
raad opvolgen
zich aan de regels houden
instemmengoedgelovig zijn
geen uitleg durven vragen
geen interesse hebben
slaafs volgen
te onderdanig zijn
te afhankelijk zijn
geen opdrachten aannemen
niet gehoorzamen

 
bever


helpen

geven
zorgen
delen
schenken 
uitlenen
aanbieden 
knuffelen overladen met geschenken 
overbeschermen 
geen zorg dragen
verwennen 
betuttelen 
hulp opdringen 
niet helpen 

 
poes


zich laten helpen

krijgen
verzorgd worden
ontvangen
lenen
bedanken
genieten
verwend worden profiteren
eigen voordeel zoeken
egoïsme
uitbuiten
stelen, aftroggelen
geen hulp kunnen vragen
niet kunnen genieten
moeite hebben met krijgen 

 
pauw
 

zich laten zien
over zichzelf vertellen
aandacht durven trekken
op een podium gaan staan
aantrekkelijk voorkomen
contact opnemen
op bezoek gaan
naderbij komen

 


 

zich opdringen
altijd willen opvallen
pronken met kledij of bezit
clowngedrag
niet durven opkomen voor zichzelf
bedeesd
schuchter 
 
wasbeer


waarderen

openstaan voor
positieve denker
kunnen luisteren naar 
iemand verwelkomen 
opkijken naar
respectvol zijn
toejuichen, supporteren
het beste in een ander naar boven halen  overdreven fan zijn
dwepen met iets of iemand
iemand ophemelen
onoprecht waarderen
slijmen
vlijen
te naïef zijn 

 
 
uil
 

verzamelen
geheimen bewaren
sparen
toekijken
gericht kijken
observeren
niet klikken
zich erboven stellen
filosoferen

 

uit de hoogte doen
niet ingaan op een uitnodiging
zich afsluiten voor anderen
te introvert zijn
zich nooit laten kennen
zich altijd afzijdig houden
niet gericht kunnen waarnemen

 
schildpad
 

kunnen lossen
kwetsbaar durven zijn
je terug kunnen trekken
jezelf vanop een afstand kunnen bekijken
een stap achteruit kunnen zetten
jezelf rust kunnen gunnen

 

zich de mindere voelen
depressief zijn
te introvert zijn
zijn onmacht verstoppen
of overspoeld worden door onmacht
geen aansluiting willen bij anderen
havik
 

kritisch waarnemen, ook zichzelf
opbouwende kritiek kunnen geven
confrontaties durven aangaan
durven aanvechten
zijn mening durven zeggen
spelen om te winnen

 

pestgedrag
zich de beste/sterkste wanen
agressief gedrag
destructief gedrag
niet van zich af durven bijten
geen respect voor andermans mening
 
steenbok


waakzaam zijn
zijn grenzen durven en kunnen stellen
zijn grenzen proberen te verleggen
'nee' durven zeggen
niet zomaar bevelen aannemen
 

geen grenzen kunnen stellen
zich laten doen
zijn grenzen verschuiven onder druk
geen 'nee' kunnen zeggen
alles afwijzen, alles stom vinden