Info‎ > ‎

Schoolraad

Vanaf 1 april 2005 zijn alle scholen in Vlaanderen verplicht om een schoolraad op te richten. De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert enkele keren per jaar in de school.

De huidige schoolraad bestaat uit:

voorzitter
Tom Peeters

vertegenwoordigers schoolbestuur
Schepen Luc De Backer

vertegenwoordigers personeel
Tom Peeters
An Franken

vertegenwoordigers ouders
Ann Henderieckx
Nele Van den Broeck

vertegenwoordigers lokale gemeenschap
Diane Gormans
Jef Leys

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.